VERKSAMHETENS VISION

IMG_6756 (2).jpg
Barnets Bästa levererar
 
Barnets bästa heter vi för att vi precis som barnkonventionens lagtext, strävar att `Barnets bästa´ alltid ska komma i första hand i vår verksamhet!
En stor skillnad med familjedaghem är att pedagogen har mer tid för varje barn än vad pedagoger på förskola har möjlighet att ge. 
Dessutom får barnen mer harmonisk vardag i mindre barngrupper utan höga ljudnivåer och där inga barn behöver stå och vänta i onödan eller som blir oövervakade.
Vi på Barnets Bästa utför vårt arbete med genuin omsorg och stort engagemang och ingen får bli utanför.

 
Vi pratar inte, VI GÖR!
 • Hos oss får barnen en nyttig varierad vardag. Det innebär att vi är ute mycket i skog och mark och upplever naturlivet. Dessutom besöker vi många olika lekparker, museer och teatrar. Barnen får följa med på uppdrag där vi pantar burkar, införskaffar mjölet till bakningen eller matar djuren på djurgården.
 • Hos oss främjar vi barns naturliga känsla för musik, sång och rytmik. Hos oss främjar vi också dansen vilket skapar glädje och ger barnen utlopp för känslor och självkännedom. 
   
 • Hos oss främjar vi också barnens kreativa sidor genom skapande-aktiviteter. Vi har olika material som papper, former, löv, pinnar, stenar, kottar, lera, makaroner, sand, klister, färg, glitter och så vidare. 
 • Hos oss främjar vi den fria leken. Den fria leken är grunden för det fortsatta lärandet och det fria tänkandet. 
   
 • Att bygga, uppfinna och skapa är små entrepenörers egenskaper. Hos har barnen möjligheter att bygga både inne och ute.
  Bygga kojor är kul när miljön inte är steril och tråkig.
   
 • Näringsrik och vällagad mat är lika med god hälsa och det tummar vi inte på här.
   
 • Musik ger mat till kroppen och är också viktig för avkoppling. På vilan väljer vi alltid harmonisk musik eller klassisk sund musik.
Daghemmet Barnets Bästa grundar sin verksamhet på Forskning i vad som gynnar små barns bästa:
 
 1. Mindre Barngrupper = förebygger stress hos småbarn och främjar hälsan.
   
 2. Trygg miljö =  varierad vardag med ett fåtal trygga vuxna =  genererar bästa förutsättningen för utveckling.
 
 
Läroplanen och barnkonventionen
 
Den senaste reviderade Läroplanen 2019 inkluderar just lagtexten från barnkonventionens 
"barnets bästa i åtanke i varje beslut som tas".
 
Intressant eftersom Sofia Erixon grundade verksamhetsnamnet Barnets Bästa med densamma grund redan 2009!
Läroplanen med dess mål ska genomsyra hela verksamheten och dess lärande som en röd tråd.
hoppet.JPG
Barnets Bästa i fokus
Barnets Bästa i fokus

Björkhagsvägen Vallentua
Björkhagsvägen Vallentua

Tuppar på a4h gård
Tuppar på a4h gård

Barnets Bästa i fokus
Barnets Bästa i fokus

1/27