ARBETSSÄTT OCH MÅLSÄTTNING

Trygghet och omtanke ligger som en röd tråd i verksamheten. Barn ska känna sig behövda, älskade och deras behov intressen skall om möjligt tillgodoses. Det är också en anledning att barngruppen aldrig skall vara för stor för att möjliggöra en bra kvalité.
Vi arbetar mot mobbing och diskuterar hur en bra kompis bör vara.
Barnen deltar efter sin förmåga och intresse i det vi gör.
Barnets Bästa handlar om att bygga barnen till starka och omtänksamma individer. Barnen skall tillägna sig färdigheter och kunskaper som kommer ligga till bra grund för framtiden. Verksamheten skall vara inspirerande och rolig för barn i åldern 1-5 år.
 
Barnen skall uppmuntras till att använda sin fantasi, lösa konflikter, skapa möjligheter och använda sin egna kreativitet konstruktivt.
Stimulansen och variationen får barnen i en så kallad syskongrupp.
Vi arbetar med att bygga upp barns självförtroende, förståelse och respekt gentemot varandra.
Vi på Barnets Bästa ser barnen som egna unika individer och utgår från vad barnet kan och vill.
Det är mycket viktigt att vara en närvarande och trygg pedagog under hela tiden från att barnet börjar hos oss tills att barnet börjar i förskoleklass.
Hos oss har barnen samma lärare under hela förskoleåldern, Sofia och Emil.
 
Vi driver i privat regi med mål att uppfylla förskolans läroplan Lpfö 2019. Det betyder att vi är ett familjedaghem som har samma målsättning som förskolan.        Kolla gärna extern länk här nedan.
Ni föräldrarna har stor insyn i vår verksamhet genom löpande information men också i informativa gemensamma träffar. Vi har tillsammans med er uppföljning av erat barns utveckling och planering kring erat barns bästa.
"De första åren i ett barns liv påverkar hur man blir som vuxen. Det är miljön som vi vistas i som påverkar barns språkutveckling och samspelet mellan andra människor.
Det är vi vuxna som har det viktiga ansvaret att se till att våra barn får en sund och god uppväxt där vi lär dom goda värderingar, skilja på rätt och fel, lär dom ta ansvar, lär dem respekt och förståelse gentemot andra människor.
Vi vet vikten av bekräftelse och hur viktigt det är för självkänslan. Därför får alla barn hos oss kärlek och trygghet, samtidigt som dom får vägledning i sund vardagspedagogik."
Sofia Erixon

© 2020 BARNETS BÄSTA. Proudly created with Wix.com

  • Facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now