OM OSS

pedgoger.jpg
Verksamhetens historia
2008 startade Sofia Erixon familjedaghem tillsammans med en kollega där de hade varsina barngrupper i varsina hem och ett samarbete sinsemellan.
Året därpå 2009 köptes en större villa på Kistavägen 26. Där bildade Sofia Familjedaghemmet Barnets Bästa och tog emot 6-12 barn.
"Mellantinget mellan förskola och `dagmamma´" var tanken med 3 barnskötare på 12 barn!
Tanken var också att föräldrar ska kunna lämna och hämta sina barn på samma familjedaghem varje dag.
Tryggt för både föräldrar och barn.